Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.01.2024 10:02:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 - 10

viz přílohy


Přílohy
- v1-10.pdf (155.93 KB)
- Soupis prací akt v1-10.zip (397.74 KB)