Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.01.2024 11:22:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 15

viz příloha


Přílohy
- v15.pdf (127.71 KB)