Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostního objektu s opravou vozovky na komunikaci III/27515 včetně přesunutí sjezdu vlevo za mostem. V první etapě rekonstrukce mostu bude nejdříve provedena provizorní stezka pro chodce. Potok bude v prostoru stavby zatrubněn a na vtoku i výtoku bude provedena těsnící hráz. Nová konstrukce je navržená jako polorámová s délkou přemostění 11,60 m. Délka NK je 13,40 m a šířka NK 9,60 m. Délka mostu je 22,10 m, šířka mostu je 10,10 m. Na mostě po pravé straně navržena společná stezka pro chodce a cyklisty. Křídla mostu jsou rovnoběžná, částečně založená na společném základu a částečně vykonzolována. Založení mostu je plošné. Před a za mostem dojde k úpravě komunikace. Most je navržen s volnou šířkou mezi zvýšenými obrubami 6,50 m.
V rámci stavby nebude nutné provádět přeložky inženýrských sítí, které jsou vedené v prostoru stavby. V blízkosti se nachází vedení ČEZ. V průběhu výkopových prací je nutné dbát zvýšené pozornosti kolem IS, aby nedošlo k poškození. V rámci SO 001 bude provedeno odstranění kabelů nefunkčního vedení bez zjištěného správce, který je umístěn pod pravou římsou mostu.
Výstavba proběhne za plné uzavírky provozu, dle platné projektové dokumentace v souladu se stavebním povolením, TP, TKP, ZTKP, technickou specifikací a ostatními příslušnými normami.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Josef Tesař
josef.tesar@ksus.cz
702 010 794
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 25.01.2024 09:00
Datum zahájení: 18.12.2023 23:28
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: