Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2024 15:58:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 11 - 13

viz přílohy


Přílohy
- v11-13.pdf (139.95 KB)
- Soupis prací akt v11-13.zip (418.04 KB)