Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/23916 Zlonice, most ev.č. 23916-2 přes Dřínovský potok_PD
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Kompletní vypracování projektové dokumentace (PD) pro společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP); vypracování PD pro provádění stavby (PDPS); výkon autorského dozoru (AD); vypracování 1. hlavní mostní prohlídky (1.HPM) a mostního listu (ML) včetně zanesení do systému BMS na akci: „ III/23916 Zlonice, most ev.č. 23916-2 přes Dřínovský potok“.
Součástí akce bude také zajištění veškerých smluv pro přeložení inženýrských sítí (včetně finálních smluv o provedení překládky) a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Adam Jasz
email: adam.jasz@ksus.cz
tel.: +420 607 020 734
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 24.05.2023 10:00
Datum zahájení: 28.04.2023 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: