Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/23916 Zlonice, most ev.č. 23916-2 přes Dřínovský potok_PD
Odesílatel Jasz Adam
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.05.2023 16:14:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1-2.

Dobrý den,

zasíláme Vám Vysvětlení ZD č. 1-2 včetně příloh.

Zadavatel mění předpokládanou cenu a termín pro podání nabídek.

S pozdravem
Mgr. Adam Jasz


Přílohy
- III-23916 Zlonice, most ev.č. 23916-2 přes Dřínovský potok_PD - vysvětlení ZD 1-2.pdf (224.43 KB)
- Př_č 1 Smlouvy_Soupis prací_bez cen.xlsx (14.92 KB)