Veřejná zakázka: Poskytování právních služeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 11913
Systémové číslo: P23V00000531
Evidenční číslo zadavatele: VZ-54/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-011254
Datum zahájení: 22.03.2023
Nabídku podat do: 09.05.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování právních služeb
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je všeobecné právní poradenství související s činností KSÚS poskytované ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejm. na následující oblasti práva:
a) právo veřejných zakázek, včetně zastupování ve správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v navazujících soudních řízeních správních, a dále včetně poradenství při jednání a zastupování před dotačními orgány,
b) právo správní (např. stavební, silniční, ochrana životního prostředí),
c) právo občanské, zejména nakládání s nemovitostmi vč. majetkoprávních dispozic stran výstavby liniových staveb, dále náhrady škod aj.,
d) právo trestní.
Předmětem právních služeb poskytovaných v rámci plnění této veřejné zakázky mohou být též právní služby dle § 29 písm. k) bod 1. a 2. zákona.
Předpokládaný rozsah právních služeb poptávaných za období jednoho roku trvání smlouvy činí 2.000 hodin.
Bude se jednat o rámcovou dohodu se třemi účastníky

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy