Veřejná zakázka: II/116 Nová Ves pod Pleší, II/116 Malá Hraštice - Nový Knín, III/11628 Voznice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11840
Systémové číslo: P23V00000458
Evidenční číslo zadavatele: vz-557/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-009989
Datum zahájení: 08.03.2023
Nabídku podat do: 30.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/116 Nová Ves pod Pleší, II/116 Malá Hraštice - Nový Knín, III/11628 Voznice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
ČÁST 1: II/116 Nová Ves pod Pleší
Jedná se o opravu silnice II/116 v úseku od konce obce Mníšek pod Brdy ke křižovatce silnic II/116 a III/11628 v obci Nová Ves pod pleší, jejichž technický stav je nevyhovující a nachází se zde několik bezpečnostních závad. V rámci projektu bude navržena její optimální oprava, jejíž návrh je navržen na základě získaných podkladů. Hlavním podkladem pro zpracování projektu je Diagnostický průzkum vozovky. V rámci navrhovaných úprav jednotlivých úseků komunikace dojde k úpravě šířkových parametrů, ke změně nivelety a zvýšení únosnosti stávající vozovky.

ČÁST 2: II/116 Malá Hraštice – Nový Knín
Jedná se o opravu silnice II/116 km 61,869 – 62,444- dl. 575 bm, v extravilánu za obcí Malá Hraštice v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, množství výtluků, odlámané kraje. Bude provedeno frézování zápichů, jak na začátku úpravy, tak v konci úpravy v délce 6m, vyrovnávka podkladu z ACO 11+ ,včetně spojovacího postřiku, provedení očištění zametením, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm. Proříznutí příčných a podélných spár včetně zalití. Je uvažováno, že nový povrch vozovky bude pokládán v čelé šíři a oprava by se měla provádět za úplné uzavírky. Pokud nebude možné úplnou uzavírku zajistit, tak započítané proříznutí středové spáry a její zalití., bude z rozpočtu odečteno. VDZ – vodící proužky včetně předznačení v šíři 12,5 cm. Zhotovitel zajistí a projedná ohlášení stavby příslušnému odboru dopravy města Dobříše. Opatření příslušnému orgánu včetně realizace (DIO + DIR).

ČÁST 3: III/11628 Voznice
Jedná se o opravu silnice III/11628 v úseku od křižovatky s II/116 v obci Nová Ves pod pleší a dále přes obec Voznice až po křižovatku s dálnicí D4 (Exit 27, Dobříš – sever), procházející nezastavěným územím i zastavěným územím obce. V rámci navrhovaných úprav jednotlivých úseků komunikace dojde k úpravě šířkových parametrů, ke změně nivelety a zvýšení únosnosti stávající vozovky. Jednotlivé etapy výstavby jsou součástí ZOV včetně příslušných dopravních opatření během výstavby tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost v dotčeném území.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 209 863 269 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy