Smlouva: Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi - výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1047
Datum uzavření smlouvy: 01.11.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 181 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 219 252,00
Zadávací řízení: Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi - výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Název (předmět)

Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi - výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Stručný popis

TDS pro zadavatele v rámci realizace projektu Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi
1) před zahájením realizace stavebních prací budou vykonávány činnosti uvedené v článku 1 Přílohy č. 1 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
2) v průběhu realizace stavebních prací na Stavbě až do řádného provedení Stavby, kolaudačního řízení a dokončení souvisejících činností budou vykonávány činnosti uvedené v článku 2 Přílohy č. 1 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
3) po předání a převzetí Stavby budou vykonávány činnosti uvedené v článku 3 Přílohy č. 1 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor sociálních věcí
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy