Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2966
Systémové číslo: P18V00000651
Datum zahájení: 16.07.2018
Nabídku podat do: 01.08.2018 16:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro zadavatele, v rámci realizace projektu Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou.
Předmětem veřejné zakázky je:
• Projektová dokumentace pro stavební řízení
• Projektová dokumentace pro provádění stavby
• Záborový elaborát
• Výkaz výměr
• Položkový rozpočet stavby
• Dokladová část
• Zastupování ve stavebním řízení
• Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby
• Zajištění věcných břemen
• Autorský dozor
• Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele
• Diagnostika stavby
• Odborný posudek k zvláště chráněným synantropním druhům

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb
 • IČO: 00874671
 • Poštovní adresa:
  Lipník 110
  294 43 Čachovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky