Veřejná zakázka: Realizace stavebních prací „Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov (opakování II)“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6836
Systémové číslo: P20V00000763
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.06.2020
Nabídku podat do: 29.07.2020 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace stavebních prací „Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov (opakování II)“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dále zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov školy, a to budovy internátu s tělocvičnou a budovy kovárny a svařovny SOU Hubálov, rekonstrukce otopných soustav v obou budovách a jejich vyregulování po zateplení. V budově internátu a tělocvičny budou jako nový zdroj tepla instalovány 2 ks absorpčních plynových čerpadel typu země/voda; bivalentním zdrojem tepla je závěsný plynový kondenzační kotel.

Zadávací řízení probíhá ve zjednodušeném podlimitním řízení dle Zákona a v souladu s „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020, znění účinné od 24.08.2017, verze 7.0“.

Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, Fondu Soudržnosti v rámci 70. Výzvy Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 -2020, Prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů, číslo projektu:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006654,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006656,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006657,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006658.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 765 378 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborné učiliště, Hubálov 17
 • IČO: 00069566
 • Poštovní adresa:
  Loukovec,Hubálov 17
  294 11 Loukov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00006836)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky