Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna požárních detektorů a zařízení EPS v objektech Středočeského muzea.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2022 30.11.2022 13:00
Servisní služby k tepelným čerpadlům
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2022 30.11.2022 12:00
Nákup vybavení a pomůcek pro školní vyučování
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2022 15.12.2022 00:00
Vytvoření elektronické interaktivní procesní mapy Krajského úřadu Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2022 30.11.2022 08:00
Dodávka herních prvků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2022 30.11.2022 00:00
LVVZ 2022-23
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2022 29.11.2022 00:00
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2022 29.11.2022 00:00
Papír do termotiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2022 09.12.2022 10:00
Obnova dopravního značení ke kulturním cílům (DZ 24b) Hornické muzeum Příbram, Muzeum zlata, Muzeum špýchar
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2022 28.11.2022 12:00
Výměna 15 ks sloupů oplocení, likvidace náletových dřevin a vyhloubení odvodňovací rýhy v SZ části areálu Památníku Vojna, pobočce Hornického muzea Příbram, p. o.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2022 28.11.2022 12:00
Nákup počítačového vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2022 09.12.2022 13:00
„NPO - IT pomůcky: 3D tiskárna, robotická sada, elektronické učebnice, tablety, grafické tablety, interaktivní vzdělávání, classroom management, programovací a kreslící nástroj, filamenty“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2022 05.12.2022 12:00
Elektrická požární signalizace - EPS
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2022 08.12.2022 09:00
Dodávka tabletů v rámci Plánu národní obnovy na SŠSaŘ Stochov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2022 05.12.2022 10:00
Nákup rekreačních poukazů - 30 ks
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.11.2022 25.11.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016