Veřejná zakázka: VY11626 Mníšek pod Brdy, most ev.č. VY11626 – 1 - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12239
Systémové číslo: P23V00000855
Evidenční číslo zadavatele: VZ-61/23
Datum zahájení: 05.05.2023
Nabídku podat do: 31.05.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VY11626 Mníšek pod Brdy, most ev.č. VY11626 – 1 - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na celkovou rekonstrukci mostu a vymístění všech inženýrských sítí, které budou v rámci zpracování PD zjištěny. Předpokládá se sloučení územního a stavebního řízení – pro účely vydání pravomocného povolení k provádění stavby bude zpracována společná DÚSP. Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, získání povolení a smluv o překládce se správcem těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu. Návrh mostu a jeho nový průtočný profil bude hydrotechnicky posouzen s ohledem na navazující objekty (možné nahrazení silničním propustem, tato varianta bude projednána se správcem toku). Pokud to podmínky dovolí, budou vymístěny inženýrské sítě z mostního tělesa. Součástí projekčních prací bude i inženýrská činnost – vyhotovení a uzavření smluv s vlastníky dotčených pozemků. Na stavbu budou smluvně zajištěny přístupy tak, aby bylo dílo realizovatelné. Podrobnější popis je uveden v technické specifikaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky