Veřejná zakázka: Údržba cyklostezek ve Středočeském kraji

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 12244
Systémové číslo: P23V00000860
Evidenční číslo zadavatele: VZ-236/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-019128
Datum zahájení: 09.05.2023
Nabídku podat do: 25.09.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba cyklostezek ve Středočeském kraji
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je: realizace udržovacích prací a dalších činností za účelem provádění údržby cyklostezek ve správě Zadavatele, a to zejména realizace stavebních prací spočívajících v celoroční údržbě povrchu (vozovek) cyklostezek, úklid cyklostezek od odpadků, výměna zničeného či poškozeného vybavení cyklostezek (tj. mobiliáře, např. lavičky, odpadkové koše, montáž a demontáž závor atd.), sadovnické a zahradnické práce související s údržbou cyklostezek apod.
Tato veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na dvě (2) samostatné části dle povahy předmětu veřejné zakázky, dle jednotlivého souhrnu činností s tím, že předmět jednotlivých částí je definován zadávací dokumentací. Budou tedy uzavřeny celkem 2 Rámcové Smlouvy o dílo. Každá ze Smluv bude uzavřena s jedním dodavatelem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 553 680 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy