Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – vybavení učeben, dílen a laboratoře, konektivita školy a připojení k internetu
nadlimitní Zadáno 17.04.2023 26.06.2023 10:00
Rekonstrukce koupelen Domova seniorů Nové Strašecí
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 03.05.2023 12:00
Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov - vybudování ohrady výběhu pro koně - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 28.04.2023 11:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Andělské schody
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 28.04.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Všetatská černava
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 28.04.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Veltrubský luh
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 28.04.2023 10:00
Smlouva o službě Executive Search
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2023 17.04.2023 09:11
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 27.04.2023 11:00
II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. EtapaI.Část, provozní staničení 1,960 – 5,555 km
nadlimitní Hodnocení 17.04.2023 04.07.2023 09:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava exkurze LOM Praha - 3. 5. 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 27.04.2023 12:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kopeč
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 28.04.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Žehuňsko - Báň
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 28.04.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Sprašová rokle u Zeměch
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2023 28.04.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Na horách
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2023 28.04.2023 10:00
Renovace dřevěných dveří a zárubní
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.04.2023 16.04.2023 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016