Veřejná zakázka: II/236 Kačice, ověření nové technologie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 942
Systémové číslo: P17V00000226
Evidenční číslo zadavatele: VZ-198/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.06.2017
Nabídku podat do: 23.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/236 Kačice, ověření nové technologie
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/236 Kačice, ověření nové technologie“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Účelem této stavby je oprava asfaltového krytu vozovky. Vytvoření nových příčných spádů, zlepšení podélného spádu nivelety. Zlepšení odvodnění povrchu vozovky. Doplnění krajnic vyfrézovaným Rmat. Pročištění příkopů, stávajících propustků a hospodářských sjezdů. Osazení směrových sloupků a nového vodorovného dopravního značení.
Nejprve bude provedeno odstranění stávající přerostlé krajnice travou s jejím odvozem na skládku. Následně bude stávající asfaltový kryt vozovky odfrézován v extravilánu v tl. 110mm. Frézování bude probíhat po jednotlivých vrstvách (obrusná a ložná vrstva) a dále dle nově navržené nivelety komunikace, podélného řezu a příčných řezů dle RDS. Asfaltová suť bude odvezena na obalovnu asfaltových směsí k recyklaci.
Zde jsou navrženy možnosti praktického využití stávajícího stavebního materiálu získaného při výstavbě (Rmat). K jeho využití dojde v místě obalovny asfaltových směsí, kde bude homogenizován (předrcen) a zjištěny jeho stávající vlastnosti. Rmat bude dále dávkován v množství od 0 do 60% do výroby hutněných asfaltových směsí na obalovně, kde je zabezpečen ohřev Rmat pomocí paralelního sušícího bubnu. Jedná se o ověření kvality asfaltových směsí s vyšším podílem Rmat při praktickém použití přímo v konstrukčních vrstvách vozovky.
Další přínos celého projektu je především v navržení nové asfaltové směsi do ložné vrstvy, která je založena na konceptu asfaltových koberců mastixových. Je to nová technologie, která má potenciál především v Německu. V České republice nebyla zatím použita. Proto je navržena v rámci tohoto projektu společně s možností přidávání většího množství Rmat do směsi.
Zkušební úsek je rozdělen na 6 podúseků, kde se bude sledovat kvalita asfaltových směsí při dávkování různého množství Rmat v podílu od 0 do 60%.

Rekonstrukce bude prováděna za částečné nebo plné uzavírky dle posouzení a projednání DIO.
Součástí plnění je DIO – dopravní opatření včetně jeho zajištění a provedení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 634 503 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky