Veřejná zakázka: Optimalizace ul. Litovická, silnice III/0064 – DUSP, PDPS III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 8676
Systémové číslo: P21V00000870
Evidenční číslo zadavatele: vz-305/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.07.2021
Nabídku podat do: 13.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Optimalizace ul. Litovická, silnice III/0064 – DUSP, PDPS III
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému povolení (dále jen „IČ ke SP“), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD) a výkonu technické pomoci v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, na akci: „Optimalizace ul. Litovická, silnice III/0064“.

Předmětem projektové dokumentace bude rekonstrukce celého uličního profilu dotčené komunikace, včetně vybraných přilehlých veřejných prostranství. Podkladem pro zpracování dokumentace bude „Studie optimalizace ul. Litovická, silnice III/0064“ z 02/2020 (zpracovatel: Projekce dopravní Filip s. r. o., IČO: 287 14 792). Návrh způsobu opravy samotné silnice III/0064 bude vycházet z již zpracované Diagnostiky vozovky od firmy SQZ s.r.o. z 9/2019 (součástí diagnostiky není stanovení obsahu PAU ve vrstvách asfaltové směsi dle vyhlášky 130/2019 Sb. vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem). Návrh optimalizace a přeložek dešťové kanalizace bude vycházet ze „Studie odvodu dešťových vod ulice Litovická“ z 01/2020 od společnosti M.A.T. Matoušková s.r.o., IČO: 27363996.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 534 600 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků