Veřejná zakázka: Tvorba webových stránek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8618
Systémové číslo: P21V00000814
Datum zahájení: 20.07.2021
Nabídku podat do: 31.08.2021 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tvorba webových stránek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření a implementace nových webových stránek Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen „GASK“), které prezentují komplexní nabídku pro širokou i odbornou veřejnost, novináře a další definované cílové skupiny. V rámci plnění této zakázky vítězný účastník zajistí realizaci aktivit dle níže uvedeného zadání:

· Webové stránky odrážející energii, genius loci GASK, intimní zážitek pro návštěvníka
· Přehledný a srozumitelný návrh webových stránek s ohledem na rozsah informací
· IA / UX a design respektující vizuální identitu GASK
· Jasná vize v UX designu s ohledem na definované cíle (mj. zvýšení počtu návštěv a doby strávené na webových stránkách)
· Technická koncepce (CMS, hosting, podpora a další zmíněné aspekty v rozsahu projektu)
· Responzivní web design
· Česko-anglická mutace s možností přidání více jazykových mutací u základních informací o GASK
· Vývoj webových stránek GASK
· Vývoj e-shopu
· Vývoj prodejního systému
· SEO – nastavení analytických nástrojů, analýza současného stavu
· Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2
· Práce s externími službami: Ecomail
· Testování webu
· Manuál pro uživatele, workshop pro zaměstnance
· Hosting webu
· Podpora, další vývoj, servisní plán, reakční doba aj., bude následně obsaženo v Service-level agreement (SLA)

Podrobná specifikace předmětu plnění a technických požadavků je uvedena v příloze č. 3 – Specifikace této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 950 413 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00069922
 • Poštovní adresa:
  Barborská ulice 51-53
  28401 Kutná Hora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2020-031992

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Barborská ulice 51-53
28401 Kutná Hora

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky