Veřejná zakázka: II/336 Buda – Čejtice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8400
Systémové číslo: P21V00000596
Evidenční číslo zadavatele: vz-207/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-018875
Datum zahájení: 25.05.2021
Nabídku podat do: 09.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/336 Buda – Čejtice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II//336, vedoucí z Uhlířských Janovic do Bezděkova přes Zruč nad Sázavou. V části Buda – Čejtice v km 22,930 - 27,928 provozního staničení dle údajů silniční databanky. Celková délka úpravy je 4 998 m.
Navrhuje se oprava vozovky (frézování, recyklace za studena na místě, pokládka nových asfaltových vrstev) a následná obnova vodorovného dopravního značení. Součástí je odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a pročištění a oprava odvodňovacího zařízení (zpevněné příkopy a propustky). Dle odborného odhadu zhotovitele Diagnostiky vozovky se na 30% úseku navrhuje sanace obou okrajů vozovky včetně aktivní zóny. Trvalé svislé dopravní značení bude vyměněno (v případě nutnosti) se zachováním sloupků a budou doplněny chybějící značky. Pro zvýšení bezpečnosti na sil. II/336 bude provedena výměna kolmých bet. čel za čela šikmá, odlážděná, bude provedena rekonstrukce příčných propustků.
V rámci opravy systému odvodnění silnice se navrhuje především odtěžení drnu z nezpevněných krajnic, pročištění stávajících silničních příkopů a pročištění a oprava stávajících propustků v trase silnice i pod sjezdy na okolní nemovitosti. Úpravy propustků je předmětem samostatného stavebního objektu SO 160.
Součástí projektu je i návrh svislého a vodorovného dopravního značení v nezbytně nutném rozsahu vyvolaném touto stavbou, projekt tuto problematiku řeší v části SO 190 Stálé dopravní značení.
Vzhledem k charakteru stavby není svislé ani vodorovné dopravní značení měněno, pouze svislé dopravní značky budou v případě nutnosti vyměněny za nové a bude obnoveno vodorovné dopravní značení dle stavu.

Dodavatel je povinen koordinovat stavbu s probíhající rekonstrukcí silnicí II/126.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 59 193 346 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy