Veřejná zakázka: III/0032, III/0037 Průhonice-Dobřejovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7051
Systémové číslo: P20V00000978
Evidenční číslo zadavatele: VZ-432/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.07.2020
Nabídku podat do: 07.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/0032, III/0037 Průhonice-Dobřejovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/0032, III/0037 Průhonice-Dobřejovice“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Předmětem dokumentace je oprava silnic III/0032 a III/0037. Celková délka úpravy u silnice III/0032 je 1 450 m, u silnice III/0037 1 031 m. Navrhuje se u silnice III/0032 sanace krajů vozovky, recyklace za studena na místě a oprava asfaltových vrstev vozovky. U silnice III/0037 je navržena oprava asfaltových vrstev vozovky a nova podkladní vrstva z kameniva stmeleného cementem, z důvodu velkého množství znaků inženýrských sítí v obci. Součástí je následná obnova vodorovného dopravního značeni, odstraněni nánosů z nezpevněných krajnic a pročištěni a oprava odvodňovacího zařízeni (vyčištěni příkopů a propustků). Trvale svisle dopravní značení bude vyměněno se zachováním sloupků a budou doplněny chybějící značky. Součástí akce není kácení jakékoliv zeleně ani přeložky inženýrských sítí. Stávající šířkové uspořádání komunikace se její opravou nemění. Nova ochranná pásma a chráněná území nejsou generována.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 33 734 027 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy