Veřejná zakázka: II/245 Lázně Toušeň, most ev. č. 245-002

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5379
Systémové číslo: P19V00001455
Evidenční číslo zadavatele: vz-633/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.09.2019
Nabídku podat do: 13.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/245 Lázně Toušeň, most ev. č. 245-002
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je Předmětem veřejné zakázky je odstranění (demolice) původního mostního objektu a výstavba nového silničního mostu navrženého jako přesypaný. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým polo uzavřeným rámem. Založení mostu je hlubinné na mikropilotách. Opěry jsou železobetonové kolmé tloušťky 400 mm a jsou vetknuty jak do základového pasu, tak do nosné konstrukce. Na tyto stěny navazují křídla resp. opěrné zídky, které jsou oddilatovány od nosné konstrukce. Most převádí komunikaci II.třídy přes Zelenečský (Svémyslický) potok a rekonstrukce bude prováděna za plné uzavírky provozu, dle platné projektové dokumentace v souladu se stavebním povolením. Součastí zakázky je také provedení DIO. V rámci stavby mostu musí být přeloženy inženýrské sítě. Překládku kabelu CETIN provádí správce této sítě na základě smlouvy o provedení překládky uzavřené se zadavatelem veřejné zakázky. Povinností zhotovitele veřejné zakázky je koordinace přeložky kabelu CETIN (SO 401) se stavbou mostu k zajištění dodržení lhůty dodání díla.

Termín zahájení v závislosti na překládce CETIN.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 475 256 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky