Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/245 Lázně Toušeň, most ev. č. 245-002
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je Předmětem veřejné zakázky je odstranění (demolice) původního mostního objektu a výstavba nového silničního mostu navrženého jako přesypaný. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým polo uzavřeným rámem. Založení mostu je hlubinné na mikropilotách. Opěry jsou železobetonové kolmé tloušťky 400 mm a jsou vetknuty jak do základového pasu, tak do nosné konstrukce. Na tyto stěny navazují křídla resp. opěrné zídky, které jsou oddilatovány od nosné konstrukce. Most převádí komunikaci II.třídy přes Zelenečský (Svémyslický) potok a rekonstrukce bude prováděna za plné uzavírky provozu, dle platné projektové dokumentace v souladu se stavebním povolením. Součastí zakázky je také provedení DIO. V rámci stavby mostu musí být přeloženy inženýrské sítě. Překládku kabelu CETIN provádí správce této sítě na základě smlouvy o provedení překládky uzavřené se zadavatelem veřejné zakázky. Povinností zhotovitele veřejné zakázky je koordinace přeložky kabelu CETIN (SO 401) se stavbou mostu k zajištění dodržení lhůty dodání díla.

Termín zahájení v závislosti na překládce CETIN.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Kolocová Sabina
sabina.kolocova@ksus..cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 29.10.2019 10:00
Datum zahájení: 05.09.2019 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: