Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/245 Lázně Toušeň, most ev. č. 245-002
Odesílatel Sabina Kolocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.09.2019 09:59:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1-22


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č 1-22.pdf (330.34 KB)
- S-1-Smlouva - STAVEBNÍ PRÁCE - NAD 6 mil .docx (325.70 KB)
- 7517_07_Soupis_praci_Z2.pdf (412.68 KB)
- 7517_07_Soupis_praci_Z2.xls (318.50 KB)
- DUR-DSP 245-002 Lázně toušeň.zip (52.57 MB)