Veřejná zakázka: Propustek Červené Janovice III/0172 km 0,715

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4965
Systémové číslo: P19V00001041
Evidenční číslo zadavatele: vz-504/19
Datum zahájení: 27.06.2019
Nabídku podat do: 05.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Propustek Červené Janovice III/0172 km 0,715
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky oprava propustu u obce Červené Janovice. Celý stávající propustek bude vybourán. Vodoteč bude případně dočasně převedena mimo osu propustku ocelovou troubou. Budou položeny podkladní vrstvy ŠP a na čelech propustku beton. Na podkladní vrstvu se do osy stávajícího propustku položí ocelová trouba DN 600 a převede se do ní vodoteč. Trouba se obsype a nadsype štěrkopískem až po úroveň vozovkových vrstev. Položí se vozovkové vrstvy a čela propustku se odláždí lomovým kamenem do betonového lože. Vtok a výtok propustku se rovněž odláždí lomovým kamenem. Příkopy na vtoku se pročistí v délce 50 m, příkop na výtoku se pročistí v celé své délce. Osadí se silniční svodidla pro úroveň zadržení N2 v potřebné délce. Svodidla se doplní dlouhými a krátkými výškovými náběhy. Dosypou se nezpevněné krajnice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 182 557 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky