Veřejná zakázka: Dokončení stavby Rozhledna Čížovka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 474
Systémové číslo: P16V00000393
Počátek běhu lhůt: 02.08.2016
Nabídku podat do: 12.08.2016 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dokončení stavby Rozhledna Čížovka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dokončení stavby rozhledny Čížovka v obci Kněžmost (m.č. Čížovka, KÚ Malobratřice, okres Mladá Boleslav). Bližší specifikace, situace a výkresová dokumentace je uvedena v příloze č. 7. Položkový rozpočet je uveden v příloze č. 4, který uchazeč nacení a přiloží do nabídky. Cena bude zahrnovat i zhotovení geometrického plánu.
Rozhledna byla vybudována v letech 2012-2015, nebyla však ve všech svých částech dokončena a zkolaudována. Dokončení bude probíhat ve dvou etapách. První připraví rozhlednu na bezobslužný provoz, tedy část vstupní se schodištěm na plošinu +5,00m, wc a umývárnu a zpevněné plochy kolem objektu rozhledny, a zároveň zabezpečení rozhledny proti neoprávněnému vniknutí. Ve druhé etapě bude realizován prostor pro posezení s občerstvením a prodejem suvenýrů.
Projekt vychází z dokumentace pro stavební povolení rozhledny Čížovka z roku 2011. Výkresová část je koncipována tak, že v původních výkresech jsou barevně zvýrazněny prvky a konstrukce doplňované, včetně rozlišení obou etap.
Pro nacenění stavebních prací a pochopení rozsahu zakázky je nezbytná prohlídka stávajícího stavu na staveništi.
Při dokončení je nutno respektovat ve všech ohledech stávající stav rozhledny. Při doplňování jednotlivých konstrukcí budou tyto vždy zaměřeny na stavbě a bude zpracována dílenská dokumentace, kterou před zadáním do výroby schválí investor, ev. projektant. Povrchové úpravy budou před aplikací vzorkovány a schváleny investorem.
Níže uvedené práce provede uchazeč vlastními kapacitami a nesmí zadat plnění subdodavateli: 2-čer.SO 02 1E - I.etapa - SO 02,04-07 Zpevněné plochy, 1-čer. SO 03 1E - I. etapa - SO 03 Rozhledna - HSV - Práce a dodávky HSV.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Nabídky v listinné podobě je možné odevzdat v podatelně nebo zaslat doporučenou poštou. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. V případě osobního odevzdání nabídky po stanovené lhůtě pro podání nabídek, nebude taková nabídka podatelnou vůbec převzata.
Poslední den lhůty pro podání nabídek lze nabídky odevzdat v podatelně pouze do 12 hodin.
V případě zaslání nabídky poštou je pro termín přijetí nabídky rozhodující datum a čas převzetí nabídky podatelnou.

Adresa pro podání nabídky:
Obchodní firma / název: Středočeský kraj – Informační centrum, Podatelna
Ulice: Zborovská
Číslo popisné: 11
Obec: Praha 5
Část: Smíchov
Poštovní směrovací číslo: 150 21
Stát: ČR
č. místnosti: 0007


Úřední hodiny podatelny: Po: 7:30 – 17:00 hod.
Út: 7:30 – 16:00 hod.
St: 7:30 – 17:00 hod.
Čt: 7:30 – 16:00 hod.
Pá: 7:30 – 15:00 hod.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky