Veřejná zakázka: Nákup CNC soustruhu a frézovacího centra pro SPŠ a VOŠ Kladno

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4566
Systémové číslo: P19V00000642
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.05.2019
Nabídku podat do: 31.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup CNC soustruhu a frézovacího centra pro SPŠ a VOŠ Kladno
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka CNC soustruhu a frézovacího centra pro Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu Kladno, Jana Palacha 1840, IČO 618 94 419, se sídlem Jana Palacha 1840, 272 01 Kladno. Stroje budou dodány a instalovány dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Zadavatel je veřejnou střední a vyšší odbornou školou a v současné době se hodlá spolu se Středočeským krajem podílet na realizaci projektu s názvem „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt je financován z prostředků Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Jedná se o Projekt, jehož rolí je implementace vybraných opatření Krajského akčního plánu Středočeského kraje směřujících primárně ke zvýšení zájmu o odborné vzdělávání, a to zejména v návaznosti na počínající krizi na trhu práce v oblasti technických profesí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 122 314 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840
 • IČO: 61894419
 • Poštovní adresa:
  Jana Palacha 1840
  272 01 Kladno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 528387

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00004566)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky