Veřejná zakázka: Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 404
Systémové číslo: P16V00000323
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631242
Počátek běhu lhůt: 19.07.2016
Nabídku podat do: 17.10.2016 11:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování „Systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Středočeského kraje“, tj. dodávka a instalace prvků aktivního monitoringu (zařízení sloužící k zobrazení a monitorování okamžité rychlosti vozidel, zařízení pro vysokorychlostní vážení nákladních vozidel, zařízení úsekových detektorů), dodávka nebo vytvoření informačních systémů pro zpracování dat ze systému prvků aktivního monitoringu, jejich implementace do definovaného prostředí a poskytnutí služeb souvisejících s nasazením systému do produktivního provozu.

Předmětem veřejné zakázky je zároveň vytvoření a/nebo dodávka centrálních systémů pro zpracování dat, která nejsou osobními údaji podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), za účelem vyhodnocování stavu o průjezdech vozidel lokalitami, povětrnostních podmínek v lokalitách a poskytování těchto informací veřejnosti. Dále zpracování dat, která jsou osobními údaji dle zákona o ochraně osobních údajů, která budou sloužit jako podklad pro Policii ČR zastoupenou v projektu prostřednictvím KŘP, a to v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů a v rozsahu definovaném v příloze č. 4 Zadávací dokumentace – Technické dokumentaci.

Předmětem veřejné zakázky je dále správa informačního systému webového portálu, navigace pro mobilní telefony a pro dodaná zařízení, poskytování služeb mobilní datové komunikace pro zařízení, která je možno obsluhovat pouze GSM sítěmi, dodávky a služby specifikované v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 57 674 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Středočeský kraj - Podatelna (místnost 0007)
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky