Veřejná zakázka: Zpracování geometrického zaměření 6 evropsky významných lokalit ve Středočeském kraji – IX.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2755
Systémové číslo: P18V00000446
Datum zahájení: 24.05.2018
Nabídku podat do: 07.06.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování geometrického zaměření 6 evropsky významných lokalit ve Středočeském kraji – IX.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je geometrické zaměření 6 evropsky významných lokalit (EVL). Geometrické zaměření bude provedeno formou vytvoření záznamu z podrobného měření změn (číslo, pod kterým ZPMZ schválí Katastrální úřad oznámit objednateli). Pro Středočeský kraj bude výstup dále předán formou mapového zákresu nad mapou obsahující srovnávací sestavení PK a KN parcel s tím, že jednotlivé vrcholy polygonu budou jednoznačně očíslovány a v příložené tabulce budou těmto vrcholům přiřazeny souřadnice X a Y v S-JTSK. Výstup bude předán též na nosiči digitálních dat ve formátu shp. nebo cad (dgn, dwg) slučitelný se softwarem Arc View od Esri.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 932 250 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky