Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování geometrického zaměření 6 evropsky významných lokalit ve Středočeském kraji – IX.
Odesílatel Veronika Kopecká
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2018 12:33:55
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,
ve výzvě a zadávací dokumentaci v článku 1.2.3. Předmět plnění Veřejné zakázky, došlo k administrativnímu pochybení:
Přesný rozsah prací je specifikován v příloze č.4 Návrh smlouvy(smlouva je bez mapových nákresů rozmístění hraničních a informačních stojanů atd.)
Upravená Výzva je přílohou tohoto vysvětlení.
Předem děkuji za pochopení


Přílohy
- Výzva a Zadávací dokumentace geometrické zaměření-upr.pdf (313.58 KB)