Veřejná zakázka: IT a geodetické vybavení SPŠS a OA Kladno

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2627
Systémové číslo: P18V00000318
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.04.2018
Nabídku podat do: 24.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: IT a geodetické vybavení SPŠS a OA Kladno
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části v souladu s § 101 zákona. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na všechny části veřejné zakázky. Nabídky ke každé části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných k jiným částem veřejné zakázky.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku vybavení dle specifikace uvedené v příloze č. 5 a 6 této výzvy a zadávací dokumentace. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh kupní smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 2).
Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU, a to Integrovaného regionálního operačního programu. Zadavatele upozorňuje účastníka na skutečnost, že pokud nebude projekt schválen poskytovatelem dotace, nebude probíhat plnění této veřejné zakázky.
V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002687

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 181 869 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
 • IČO: 61894371
 • Poštovní adresa:
  Cyrila Boudy 2954
  272 01 Kladno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky na Veřejnou zakázku je možné podat v listinné podobě osobně v Podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje nebo zaslat doporučenou poštou tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek.
Adresa pro podání nabídky:
Obchodní firma / název: Středočeský kraj – Informační centrum
Ulice, číslo popisné: Zborovská 11
Obec, část: Praha 5 - Smíchov
PSČ: 150 21
Stát: ČR
č. místnosti: 0010

Úřední hodiny:
Po: 7:30 – 17:00 hod.
Út: 7:30 – 16:00 hod.
St: 7:30 – 17:00 hod.
Čt: 7:30 – 16:00 hod.
Pá: 7:30 – 15:00 hod.

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy