Veřejná zakázka: Část 1 - IT vybavení

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2628
Jedná se o část veřejné zakázky: IT a geodetické vybavení SPŠS a OA Kladno
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - IT vybavení

Stručný popis předmětu:
Zadavatele požaduje dodat 105 kusů PC do 4 počítačových učeben a 13 dalších odborných učeben. Počítačové učebny jsou rozděleny do jedné větší (32 žákovských a 1 učitelský PC) a třech menších učeben (2x18 a 1x20 žákovských a 3 učitelské PC) s předpokládaným vytížením 40 hodin týdně. Do odborných učeben fyziky, chemie, biologie, stavební laboratoře, chemické laboratoře, odborného kreslení, učebna architektury a průmyslového designu, geodézie, stavebních konstrukcí, stavebních materiálů, deskriptivní geometrie, pozemního stavitelství, stavební mechaniky budou pořízeny učitelské stanice po 1ks. Dále budou pořízeny 2 výkonné plottery se skenerem, 33 tabletů a 15 projektorů do odborných učeben.
Pokud nabídková cena účastníka ve vztahu k veřejné zakázce překročí výše uvedenou předpokládanou hodnotu dané části veřejné zakázky, bude taková nabídka vyřazena a účastník z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.


Předpokládaná hodnota

  • 4 125 716 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky