Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení IT a geodetické vybavení SPŠS a OA Kladno
Odesílatel Václav Opatrný
Organizace odesílatele Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 [IČO: 61894371]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.05.2018 12:47:42
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám. Na základě uveřejněných změn prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek z původní stanovené do 17. 5. 2018 nově do 24. 5. 2018 do 10,00. Zároveň se posunuje zasedání komise pro otevírání obálek na 24. 5. 2018 v 10,10h ve 3. patře č. místnosti 3091.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (401.38 KB)