Veřejná zakázka: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2569
Systémové číslo: P18V00000260
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.05.2018
Nabídku podat do: 12.06.2018 09:30
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je kompletní odstranění dvou stávajících mostních objektů (soumostí) vedoucí přes koryto Čenovického a Krasoňovického potoka a následnou výstavbu nových mostních objektů.
Nové mosty samostatné konstrukce budou jednopolové, tvořené přímo pojížděnými rámy. Nosná konstrukce bude monolitická, železobetonová. Příčle rámů budou v podélném směru náběhovaná. Na koncích mostů bude silniční těleso zajištěno rovnoběžnými železobetonovými křídly, svahy tělesa budou zpevněny kamenem do betonu. Založení obou mostů bude plošné s výměnou nevyhovující základové půdy. Na mostech budou zbudovány nové římsy a osazena nová ocelová zábradelní svodidla s úrovní zadržení H2. Šířkově budou mosty uspořádány se dvěma jízdními pruhy o celkové volné šířce mostu 6,50 m. Zatížitelnost objektů po přestavbě bude vyhovovat minimálním hodnotám uvedených v ČSN 73 6222 pro SPK1 dle ČSN EN 1991-2, tzn. Vn = 32 t, Vr = 80 t, Ve = 180 t.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 913 253 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna Středočeského kraje (místnost č. 0007)
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky