Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007
Odesílatel Veronika Králíčková
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.05.2018 21:44:25
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 16.5.2018

Vážení,

dne 16.5.2018 zadavatel zveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, k veřejné zakázce "II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007".

Vysvětlení zadávací dokumentace je zveřejněno na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00002569 .

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 04.06.2018 do 9:30 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne 04.06.2018 v 10:00 hodin.

S pozdravem
Ing. Veronika Koblasová
kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 16.5.2018.pdf (64.76 KB)