Smlouva: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 571
Datum uzavření smlouvy: 01.10.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 11 912 991,70
Cena v Kč vč. DPH: 14 414 719,98
Zadávací řízení: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

Název (předmět)

II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

Stručný popis

Předmětem stavby je kompletní odstranění dvou stávajících mostních objektů (soumostí) vedoucí přes koryto Čenovického a Krasoňovického potoka a následnou výstavbu nových mostních objektů.
Nové mosty samostatné konstrukce budou jednopolové, tvořené přímo pojížděnými rámy. Nosná konstrukce bude monolitická, železobetonová. Příčle rámů budou v podélném směru náběhovaná. Na koncích mostů bude silniční těleso zajištěno rovnoběžnými železobetonovými křídly, svahy tělesa budou zpevněny kamenem do betonu. Založení obou mostů bude plošné s výměnou nevyhovující základové půdy. Na mostech budou zbudovány nové římsy a osazena nová ocelová zábradelní svodidla s úrovní zadržení H2. Šířkově budou mosty uspořádány se dvěma jízdními pruhy o celkové volné šířce mostu 6,50 m. Zatížitelnost objektů po přestavbě bude vyhovovat minimálním hodnotám uvedených v ČSN 73 6222 pro SPK1 dle ČSN EN 1991-2, tzn. Vn = 32 t, Vr = 80 t, Ve = 180 t.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy