Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavby je kompletní odstranění dvou stávajících mostních objektů (soumostí) vedoucí přes koryto Čenovického a Krasoňovického potoka a následnou výstavbu nových mostních objektů.
Nové mosty samostatné konstrukce budou jednopolové, tvořené přímo pojížděnými rámy. Nosná konstrukce bude monolitická, železobetonová. Příčle rámů budou v podélném směru náběhovaná. Na koncích mostů bude silniční těleso zajištěno rovnoběžnými železobetonovými křídly, svahy tělesa budou zpevněny kamenem do betonu. Založení obou mostů bude plošné s výměnou nevyhovující základové půdy. Na mostech budou zbudovány nové římsy a osazena nová ocelová zábradelní svodidla s úrovní zadržení H2. Šířkově budou mosty uspořádány se dvěma jízdními pruhy o celkové volné šířce mostu 6,50 m. Zatížitelnost objektů po přestavbě bude vyhovovat minimálním hodnotám uvedených v ČSN 73 6222 pro SPK1 dle ČSN EN 1991-2, tzn. Vn = 32 t, Vr = 80 t, Ve = 180 t.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Podatelna Středočeského kraje (místnost č. 0007)
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Kontakt: Ing. Veronika Koblasová
e-mail: koblasova@kr-s.cz
tel: 257 280 565
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 12.06.2018 09:30
Datum zahájení: 10.05.2018 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: