Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2390
Systémové číslo: P18V00000081
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.02.2018
Nabídku podat do: 28.03.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní výměna oken v celém objektu, zateplení stropu pod nevytápěným půdním prostorem, zateplení střechy v nové části budovy. Dále je předmětem projektu rekonstrukce terasy v novější části objektu a odstranění vlhkosti ve dvorní části objektu. Dále bude provedeno zateplení obvodových konstrukcí v novější části budovy ve dvorní části nad terasou, budou zatepleny obvodové stěny levého křídla ve dvorní části navazujícího na novější část budovy, bude také provedeno zateplení stěn na půdě a zateplení soklových částí u zateplovaných obvodových konstrukcí. Počítá se i s úpravou umělého osvětlení a instalací IR čidel.
Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 4)
Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, Fondu Soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 -2020, Prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004444

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 970 689 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135
 • IČO: 00068713
 • Poštovní adresa:
  Karoliny Světlé 135
  280 50 Kolín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 526808

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Středočeský kraj – Informační centrum
Zborovská 11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky