Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je kompletní výměna oken v celém objektu, zateplení stropu pod nevytápěným půdním prostorem, zateplení střechy v nové části budovy. Dále je předmětem projektu rekonstrukce terasy v novější části objektu a odstranění vlhkosti ve dvorní části objektu. Dále bude provedeno zateplení obvodových konstrukcí v novější části budovy ve dvorní části nad terasou, budou zatepleny obvodové stěny levého křídla ve dvorní části navazujícího na novější část budovy, bude také provedeno zateplení stěn na půdě a zateplení soklových částí u zateplovaných obvodových konstrukcí. Počítá se i s úpravou umělého osvětlení a instalací IR čidel.
Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 4)
Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, Fondu Soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 -2020, Prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004444
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Středočeský kraj – Informační centrum
Zborovská 11
150 21 Praha 5 - Smíchov
Kontakt: Mgr. Hana Korfová
e-mail: korfova@kr-s.cz
Tel.: 257 280 921
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 28.03.2018 10:00
Datum zahájení: 19.02.2018 17:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: