Smlouva: Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 540
Datum uzavření smlouvy: 29.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 12 374 521,00
Cena v Kč vč. DPH: 14 973 170,00
Zadávací řízení: Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně

Název (předmět)

Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je kompletní výměna oken v celém objektu, zateplení stropu pod nevytápěným půdním prostorem, zateplení střechy v nové části budovy. Dále je předmětem projektu rekonstrukce terasy v novější části objektu a odstranění vlhkosti ve dvorní části objektu. Dále bude provedeno zateplení obvodových konstrukcí v novější části budovy ve dvorní části nad terasou, budou zatepleny obvodové stěny levého křídla ve dvorní části navazujícího na novější část budovy, bude také provedeno zateplení stěn na půdě a zateplení soklových částí u zateplovaných obvodových konstrukcí. Počítá se i s úpravou umělého osvětlení a instalací IR čidel.
Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 4)
Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, Fondu Soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 -2020, Prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004444

Zadavatel

  • Úřední název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135
  • IČO: 00068713
  • Poštovní adresa:
    Karoliny Světlé 135
    280 50 Kolín
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 526808

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy