Veřejná zakázka: Cukrářská dílna SŠ a ZŠ Jesenice – projektová dokumentace a autorský dozor II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 14291
Systémové číslo: P24V00000476
Datum zahájení: 27.03.2024
Nabídku podat do: 15.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cukrářská dílna SŠ a ZŠ Jesenice – projektová dokumentace a autorský dozor II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace ve stupni provedení stavby, předprojektová příprava, inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení, záborový elaborát, výkaz výměr, položkový rozpočet, technická pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele a autorský dozor na akci „Cukrářská dílna SŠ a ZŠ Jesenice – projektová dokumentace a autorský dozor".
Předmětem projektu je kompletní vybudování novostavby jednopodlažního objektu s plochou střechou, kde se budou nacházet cukrářské dílny s patřičným zázemím. V objektu budou umístěny 4 cvičné dílny, zázemí pro žáky (šatny chlapci/dívky, umývárny a WC) zázemí pro učitele (kabinet, šatna, WC), skladové prostory a technické místnosti. V rámci projektu bude také řešena rekonstrukce sloupků oplocení včetně stříšek, doplnění oplocení o drátěnou výplň a doplnění oplocení v místě původní stodoly. Součástí projektu budou také přístupové komunikace k objektu, které musí odpovídat navrženému provoznímu a dispozičnímu řešení (zásobování, expedice, odpad, přístup).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 975 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola a Základní škola Jesenice, příspěvková organizace
 • IČO: 47013711
 • Poštovní adresa:
  Plzeňská 63
  27033 Jesenice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Datum prohlídky místa plnění: 02.04.2024 10:00:00

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy