Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Cukrářská dílna SŠ a ZŠ Jesenice – projektová dokumentace a autorský dozor II
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace ve stupni provedení stavby, předprojektová příprava, inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení, záborový elaborát, výkaz výměr, položkový rozpočet, technická pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele a autorský dozor na akci „Cukrářská dílna SŠ a ZŠ Jesenice – projektová dokumentace a autorský dozor".
Předmětem projektu je kompletní vybudování novostavby jednopodlažního objektu s plochou střechou, kde se budou nacházet cukrářské dílny s patřičným zázemím. V objektu budou umístěny 4 cvičné dílny, zázemí pro žáky (šatny chlapci/dívky, umývárny a WC) zázemí pro učitele (kabinet, šatna, WC), skladové prostory a technické místnosti. V rámci projektu bude také řešena rekonstrukce sloupků oplocení včetně stříšek, doplnění oplocení o drátěnou výplň a doplnění oplocení v místě původní stodoly. Součástí projektu budou také přístupové komunikace k objektu, které musí odpovídat navrženému provoznímu a dispozičnímu řešení (zásobování, expedice, odpad, přístup).
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Hana Vanická
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.04.2024 10:00
Datum zahájení: 27.03.2024 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: