Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cukrářská dílna SŠ a ZŠ Jesenice – projektová dokumentace a autorský dozor II
Odesílatel Martina Bunková
Organizace odesílatele Střední škola a Základní škola Jesenice, příspěvková organizace [IČO: 47013711]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2024 14:50:42
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení účastníci,
zadavatel Vám tímto oznamuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1:
Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje, aby členem týmu byl Projektant pro obory vzduchotechnika, vytápění a chlazení. Zadavatel požaduje, aby tento člen týmu byl autorizovanou osobou pro obor Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení. Umožní zadavatel vzhledem k tomu, že má jít o projektanta v oboru vzduchotechnika, vytápění a chlazení také autorizaci v oboru "Technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika"?

Odpověď č.1:
Ano, zadavatel umožní prokázání i autorizací Technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika.

Dotaz č.2:
V příloze č. 2 Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti dále u tabulek chybí sloupce pro referenční zakázky i pro 2 ze 4 členů týmu. Mají dodavatelé tyto tabulky upravit tak, aby odpovídaly zadávací dokumentaci?

Odpověď č.2:
Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti je pouze vzor, který si dodavatelé samozřejmě mohou upravit tak, aby odpovídal zadávací dokumentaci.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15.4.2024 do 10:00 hod.

S pozdravem

Původní zpráva

Datum 04.04.2024 14:39:32
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

1) Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje, aby členem týmu byl Projektant pro obory vzduchotechnika, vytápění a chlazení. Zadavatel požaduje, aby tento člen týmu byl autorizovanou osobou pro obor Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení. Umožní zadavatel vzhledem k tomu, že má jít o projektanta v oboru vzduchotechnika, vytápění a chlazení také autorizaci v oboru "Technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika"?

2) V příloze č. 2 Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti dále u tabulek chybí sloupce pro referenční zakázky i pro 2 ze 4 členů týmu. Mají dodavatelé tyto tabulky upravit tak, aby odpovídaly zadávací dokumentaci?

Děkujeme.