Veřejná zakázka: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10874
Systémové číslo: P22V00001489
Evidenční číslo zadavatele: VZ-531/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.10.2022
Nabídku podat do: 02.11.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice III/33721, včetně mostního objektu v obci Močovice a to od staničení km 0,368 69 po staničení km 0,840 85. Stavba bude realizována v zastavěném území obce Močovice. Na silnici se navrhuje kompletní výměna konstrukce vozovky, včetně odvodňovacích prvků, výšková rektifikace a výměny obrubníků včetně potřebné úpravy přilehlého chodníku, výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí, obnova a doplnění svislého dopravního značení, obnova a doplnění vodorovného dopravního značení plastem, včetně předznačení barvou. Na mostním objektu bude stávající konstrukce zachována a zesílena vloženou roznášecí ŽB deskou. Stávající zcela rozpadlá rovnoběžná kamenná křídla budou odbourána, nahrazena a prodloužena betonovými opěrnými zdmi. Bude provedena oprava stávajících konstrukční zděných prvků, a to i na jejich rubu – rub konstrukce mostu i opěr bude obnažen. Součástí opravy mostu je i provedení nového izolačního systému, vozovky, ŽB říms a zábradlí.
Dále se jedná o rekonstrukci a částečně novostavbu chodníku; rekonstrukce spočívá ve výměně obrubníků a krytu včetně konstrukčních vrstev; novostavbou je pokračování chodníků k nové zástavbě. Součástí stavby je i prodloužení dešťové kanalizace a prodloužení veřejného osvětlení. Stávající chodník je ve špatném stavebním stavu, prakticky na konci životnosti. Má nevyhovující příčné a podélné sklony, nejsou zde úpravy pro nevidomé osoby. Chodník končí na konci zástavby a do nové lokality RD na jižním okraji obce se chodí po silnici. Proto je navržena rekonstrukce a prodloužení chodníků.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 604 265 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky