Veřejná zakázka: III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10393
Systémové číslo: P22V00001009
Evidenční číslo zadavatele: VZ-330/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.07.2022
Nabídku podat do: 03.08.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající most ev. č. 11220-1 je jednopolový železobetonový monolitický trámový most. Převáděná komunikace III/11220 je na mostě ve směrovém oblouku o poloměru cca 25 m, v podélném sklonu -1,0 % ve směru staničení. Stávající most ev. č. 11220-2 je jednopolový železobetonový monolitický deskový most. Převáděná komunikace III/11220 je na mostě ve směrovém oblouku o poloměru cca 100 m resp. v přímé, v podélném sklonu +0,95 % ve směru staničení (Otročice). SO 101 - jedná se o rekonstrukci silnice III. třídy III/11220 v délce 1,962 km v provozní staničení km 0,000 - km 1,964. Hlavním důvodem realizace stavby je nevyhovující technický stav povrchu vozovky a nevyhovující únosnost podloží vozovky zjištěné na základě diagnostiky vozovky a návrhu opravy.
Rekonstrukce mostů a vozovky respektuje stávající napojení na dopravní infrastrukturu.
Stavba bude probíhat v období: březen 2022 až listopad 2022. Na akci nenavazují žádné související investice. Stavbou nevznikají nové nároky na ochranná nebo bezpečností pásma. Ta zůstávají beze změny.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 691 939 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky