Veřejná zakázka: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ – část D Polytechnické vzdělávání a programování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10032
Systémové číslo: P22V00000648
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-022141
Datum zahájení: 07.06.2022
Nabídku podat do: 14.07.2022 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ – část D Polytechnické vzdělávání a programování
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem je realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogy ZŠ a SŠ ve Středočeském kraji v oblasti polytechnické výchovy a programování jako součást zvýšení kvality odborného vzdělávání. Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (Příloha č. 4).
Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Zadávací řízení probíhá v otevřeném řízení dle Zákona a v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Programové období 2014 – 2020.
Název projektu: „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 314 049 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor krajského investora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00010032)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky