Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ – část D Polytechnické vzdělávání a programování
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2022 11:33:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel přikládá přílohu vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce končí dne 14. 7. 2022 v 10:00 hodin.

S pozdravem
Mgr. Hana Korfová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (238.18 KB)
- Příloha č. 5 - Popis_plneni_a_nabidkova_cena_část D.xlsx (13.04 KB)