Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa“ - TDS+BOZP 15.03.2019
Sanace skalního masivu nad komunikací II/242 v Roztokách“ - TDS+BOZP 15.03.2019
Revitalizace expozic Městského muzea Žebrák - realizace expoziční grafiky (tisků a doprovodných propagačních a informačních materiálů) 11.03.2019
Zpracování změn schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (PRVKUK) pro rok 2019 11.03.2019
Fotbalová miniaréna 06.03.2019
„MALOMETRÁŽNÍ STARTOVACÍ BYTY PRO ZAČÍNAJÍCÍ UČITELE – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A AUTORSKÝ DOZOR 06.03.2019
Nákup osobního automobilu se 7 místy k sezení 06.03.2019
Oprava východní fasády č.p. 87 do Slapské uličky - 2. etapa 06.03.2019
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ŠATEN, VELÍŠSKÁ 06.03.2019
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I. 04.03.2019
II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská 04.03.2019
Vedení platové agendy v roce 2019 04.03.2019
Výběr dodavatelské firmy pro zpracování platové agendy v roce 2019 04.03.2019
II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – I. etapa 01.03.2019
PD - Půdní vestavba učeben 28.02.2019
Snížení energetické náročnosti Domov Rožďalovice - Klášter - PD 25.02.2019
Snížení energetické náročnosti Domov Rožďalovice - Zámek- PD 25.02.2019
Zajištění prodloužení podpory aplikace Symantec o 1 rok 22.02.2019
II/240 Velké Přílepy – Tursko, oprava silnice Stavba 20.02.2019
Elektronická evidence a zveřejňování smluv – podpora a rozvoj stávající webové aplikace 15.02.2019