Smlouva: Rekonstrukce Dětského centra Chocerady – Technickohospodářský objekt

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1143
Datum uzavření smlouvy: 06.04.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 9 212 693,81
Cena v Kč vč. DPH: 11 147 358,70
Zadávací řízení: Rekonstrukce Dětského centra Chocerady – Technickohospodářský objekt

Název (předmět)

Rekonstrukce Dětského centra Chocerady – Technickohospodářský objekt

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky jsou kompletní stavební práce včetně všech profesí na novém objektu technicko-hospodářského bloku, který je součástí komplexu v současné době rekonstruovaného Dětského centra Chocerady. Stavba bude určena hospodářsko-technickému zázemí areálu a je navržena jako nepodsklepený dvoupodlažní objekt s valbovou střechou. Součástí návrhu je i úprava oplocení, návrh zpevněných ploch, terénních a sadových úprav a další stavební úpravy vyvolané realizací stavby.

Zadavatel

  • Úřední název: Dětské centrum Chocerady - centrum komplexní péče, příspěvková organizace
  • IČO: 43750672
  • Poštovní adresa:
    Chocerady 124
    25724 Chocerady
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 527424

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy