Smlouva: Vypracování projektu oprav objektu Ledce čp. 74

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1156
Datum uzavření smlouvy: 04.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 199 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 199 000,00
Zadávací řízení: Vypracování projektu oprav objektu Ledce čp. 74

Název (předmět)

Vypracování projektu oprav objektu Ledce čp. 74

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektu skutečného stavu a oprav objektu, který je specifikován v bodě 1.2.6., pro zadavatele, a to včetně výkazu výměru a jeho slepé varianty, výkresové části, a zprávy o mykologickém průzkumu objektu. Projektová dokumentace musí splnit parametry podkladu pro vydání příslušného stavebního povolení dle platné legislativy. Výsledná projektová dokumentace musí reflektovat výsledky mykologického průzkumu.
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor majetku
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy