Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
ZT Itálie 31.10.2019
Dodávka 2 ks aktivních antidekubitních matrací 30.10.2019
II/112 Jemniště - Domašín, II/112 Domašín - Zdislavice, II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje - TDS+BOZP 30.10.2019
Školní nábytek 25.10.2019
Výměna podlahy v tělocvičně ZŠ 25.10.2019
Dodávka 10 nemocničních ošetřovatelských lůžek 24.10.2019
Likvidace skládky pneumatik na letišti Milovice 23.10.2019
Zpracování geometrického zaměření zvláště chráněného území a ochranného pásma přírodní rezervace Zvolská homole 21.10.2019
Rekonstrukce rozvodů vody včetně koupelen v objektu Kláštera Rožďalovice 18.10.2019
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP – Rekonstrukce rozvodů vody včetně koupelen v objektu Klášter Rožďalovice 18.10.2019
Minibus – 9 míst (8 + 1), kategorie M1 17.10.2019
Praktický výcvik jízd k získání řidičského oprávnění skupiny B, C a T 17.10.2019
Dodávka handheld GNSS přijímače pro měření a sběr prostorových dat 16.10.2019
Systémová podpora produktů Esri na rok 2020 16.10.2019
Kolostav + oplocení pozemku 14.10.2019
Oprava havarijního stavu ohříváků TUV kotelny. 11.10.2019
II/114, most Živohošť – Neveklov“ - TDS+BOZP 10.10.2019
Pokládka PVC -chodby a schody 10.10.2019
Modernizace školního bytu - 1.etapa 09.10.2019
Výměna oken typu „EURO“ a zhotovení žaluzií, včetně jejich instalace, do bytů v objektu Budeničky čp. 39 a 40 07.10.2019